фондация

Образователно
Сътрудничество

+359 888 670 502

Нашата мисия

Мисията на нашата организация е да насърчава и усъвършенства иновативните процеси в областта на:

 

– предучилищното, началното и средното образование,

– обучението на учители, 

– игровизацията на преподаването в ученето,

– многообразието и приобщаването,

– младежките политики,

– личностната и професионалната ориентация на младежите,

– разработването на иновативни методологии и ресурси за – преподаване и учене в присъствена и онлайн среда.  

Обучения за учители

Ресурси

Новини

Първо обучение на родители по проект “Букварче, бъди ми другарче” Проведохме първото от предстоящата поредица обучение на родители по проект „Букварче, бъди ми другарче“ по договор BG05M2OP001–3.001 – 0085 по ОП НОИР. Обучението се проведе в град Летница, а неговата цел е да се изградят у обучаемите мотивация и умения да въздействат на децата си да посещават училище и да участват активно в училищните дейности, както и да се изградят умения у родителите за създаване
Официално връчване на договора за проект “Букварче, бъди ми другарче” Днес официално получихме договора за финансиране на проект “Букварче, бъди ми другарче” по ОП НОИР с номер BG05M2OP001–3.001 – 0085. Пректът ще приобщи към образователния процес 40 необхванати деца от малцинствени етнически групи на 3 – 4 годишна възраст и ще подготови за постъпване в училище 50 деца от малцинствени етнически групи на възраст от 5 до 6 години. На децата ще бъдат осигурени допълнителни
Представяне на платформата “No Aim No Gain” На 31 март 2016 в литературен Клуб “Перото”, НДК осъществихме представянето на платформата за онлайн професионално ориентиране на млади хора от 17 до 19 години с методите на коучинга. Под мотото „Разкрий своя потенциал преди да избереш професия”, платформата помага на младите хора да разкрият своя личностен потенциал, индивидуални таланти и силни страни, за да направят информиран избор за своето бъдещо професионално развитие. Освен презентация на проекта, гостите ни
Награждаване на “No Aim No Gain” Горди сме! След проведена оценка, проектът ни No Aim No Gain и платформата за кариерно ориентиране www.noaimnogain.com са отличени със знак за качество. Огромна благодарност към целия екип! Към платформата
Платформата за онлайн кариерно ориентиране на ученици по проект No Aim No Gain вече работи! Фондация „Образователно сътрудничество” и екипът по проекта “No aim no gain” създадоха уеб базирана платформа за професионално ориентиране на млади хора от 17 до19 години с методите на коучинга под мотото „Разкрий своя потенциал преди да избереш професия”. Платформата помага на младите хора да разкрият своя личностен потенциал, индивидуални таланти и силни страни, за да направят информиран избор за своето
Обучения по коучинг умения за кариерни консултанти Успешно завърши обучението ни “Коучинг умения за кариерни консултанти”, което е част от проекта “No Aim No Gain”. То се проведе от 19ти до 21ви юни 2015 и беше насочено към подпомагане на консултантите ипсихолозите в работата им за: Изграждане на подходящи отношения с учениците; Развитие на индивидуалния и групов вътрешен locus of control; Използване на ефективни педагогически подходи, включващи кооперативни стратегии за учене; Удовлетворяване на индивидуалните и

Фондация
"Образователно сътрудничество"

е създадена през 2001 г. в обществена полза. Екипът на фондацията работи във всички области на общото образование, професионално и личностно ориентиране, младежки политики, училищни и извънучилищни дейности, политики на ЕС, и има значителен опит като водеща и партньорска организация в различни проекти и инициативи на национално, регионално, европейско и международно ниво.

1 +
осъществени проекта
1 +
години опит
1 +
успешни партньорства

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg