фондация

Образователно
Сътрудничество

+359 888 670 502

Нашата мисия

Мисията на нашата организация е да насърчава и усъвършенства иновативните процеси в областта на:

 

– предучилищното, началното и средното образование,

– обучението на учители, 

– игровизацията на преподаването в ученето,

– многообразието и приобщаването,

– младежките политики,

– личностната и професионалната ориентация на младежите,

– разработването на иновативни методологии и ресурси за – преподаване и учене в присъствена и онлайн среда.  

Обучения за учители

Ресурси

Новини

Представяне на проект “Агенти на промяната” в клуб Перото На 26 Октомври 2018 осъществихме представяне на проекта “Агенти на промяната” дог. № BG05M9OP001-4.001-0052-C01 по по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 в литературен клуб “Перото”, София. Събитието беше отворено за представителите на организации, които работят с NEETs – младежи, които нито учат, нито работят, нито се обучават. Представихме данни за безработните младежи в България, платформата младежинаработа.бг, резултатите от проекта ни и един интересен международен
Семинар “Обмен на добри практики” в Есенс център На 11 октомври 2018 се проведе семинарът „Добри практики в работата с икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст 15-29 г. Той е част от дейностите ни по проект “Агенти на промяната” дог. № BG05M9OP001-4.001-0052-C01 по по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Събитието беше отворено за представителите на организации, които работят с NEETs – младежи, които нито учат, нито работят,
Представяне на проекта “Агенти на промяната” в Каспичан и Шумен На 1 Октомври 2018 осъществихме представяне на проекта “Агенти на промяната”, дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01 по ОП РЧР пред представители от гр. Каспичан и гр. Шумен.  Заедно с него, успешно проведохме и дискусия на тема “Неактивни младежи”, в която взеха активно участие зам.кмета на община Каспичан, служители на Община Каспичан, бюрата по труда, директори на училища и педагогически съветници от гр. Каспичан и гр. Шумен. Към платформата
Работни срещи на експертите от проект “Агенти на промяната” с организации в Унгария От 21 до 23 Август 2018, експертите от екипа по  проект „Агенти на промяната“ взеха участие в работни срещи с организации в Унгария, работещи с неактивни младежи до 29 год. Целта на срещите беше обмяна на опита мястото на провеждане – Будапеща. Повече за проекта
Партньорска среща в гр. Каспичан по проект “Агенти на промяната” Осъществихме партньорска среща в гр. Каспичан във връзка с изпълнението на Дейност 3 „Адаптиране и трансфериране на иновация 1″ на проект “Агенти на промяната” , дог № BG05M9OP001-4.001-0052. Винаги има резултат, когато институциите работят заедно за младите хора в общината. Повече за проекта
“Заедно живеем, учим, успяваме” – Второ обучение На 10 и 11.2.2018 обучавахме в коучинг умения страхотните родители от СУ “Сава Доброплодни”, гр. Шумен. Благодарим сърдечно на участниците за интереса и за това, че бяха с нас с ума и сърцето си. Благодарим и на местните медии, които проявиха интерес към проекта „Заедно живеем, учим, успяваме”, BG05M2OP001-3.002-0104 по ОП НОИР.— Повече за проекта

Фондация
"Образователно сътрудничество"

е създадена през 2001 г. в обществена полза. Екипът на фондацията работи във всички области на общото образование, професионално и личностно ориентиране, младежки политики, училищни и извънучилищни дейности, политики на ЕС, и има значителен опит като водеща и партньорска организация в различни проекти и инициативи на национално, регионално, европейско и международно ниво.

1 +
осъществени проекта
1 +
години опит
1 +
успешни партньорства

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg