фондация

Образователно
Сътрудничество

+359 888 670 502

Нашата мисия

Мисията на нашата организация е да насърчава и усъвършенства иновативните процеси в областта на:

 

– предучилищното, началното и средното образование,

– обучението на учители, 

– игровизацията на преподаването в ученето,

– многообразието и приобщаването,

– младежките политики,

– личностната и професионалната ориентация на младежите,

– разработването на иновативни методологии и ресурси за – преподаване и учене в присъствена и онлайн среда.  

Обучения за учители

Ресурси

Новини

Седмицата на регионите на ЕС 2019 в Брюксел Горди сме, че сме част от Седмицата на регионите на ЕС 2019 в Брюксел от 7 до 10 октомври. Най-голямото европейско обществено събитие от този вид е платформа за политическа комуникация относно развитието на политиката на сближаване на ЕС и за повишаване на информираността на лицата, вземащи решения, относно ролята на регионите и градовете в изготвянето на политиките на ЕС. Повече за проекта
Включете се в Storytelling camp през октомври! Каним ви да се включите в нашия Storytelling camp! Международни лектори ще водят работилници, в които ще разкрият тайните в създаването на вълнуващи истории.  Ако сте студенти по Журналистика, ПР, Европеистика или сходни специалности в български университети вземете участие в първия Storytelling camp. Събитието ще се състои в Банкя Палас от 23.10 до 27.10.2019.  Всички участници ще получат сертификат за преминато обучение и за участие. Местата са ограничени! Всички
Обява за набиране на експерти Фондация „Образователно сътрудничество“ (ФОС) с административен адрес 1000 София, ул. „Добруджа“ 1, изпълнява проект „Кохезионната политика на ЕС в България – Vox populi“, финансиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ с договор №2018CE16BAT126. Основната цел на проекта е да подчертае ролята на кохезионната политика на ЕС за устойчиво развитие на всички български региони и повиши обществената информираност за въздействието на проектите, финансирани от Структурните фондове на ЕС.
Започнахме нов проект заедно с Юнайтед партнерс! Проектът „Кохезионната политика на ЕС в България – Vox populi“ е финнасиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ с договор №2018CE16BAT126 и има за цел да подчертае ролята на кохезионната политика на ЕС за устойчиво развитие на всички български региони и повиши обществената информираност за въздействието на проектите, финансирани от Структурните фондове на ЕС. Проектът ще популяризира конкретни резултати от реализирани европейски проекти в България,
Пресконференция за представянето на проект “Агенти на промяната” На 30 октомври 2018 проведохме пресконференция за представянето на проект “Агенти на промяната”, дог № BG05M9OP001-4.001-0052 по ОП РЧР. Социално отговорната инициатива е насочена към реинтегрирането на младите хора между 15 и 29-годишна възраст, които не работят и не учат, към образователната система или работната сфера,. Сред целите, заложени в нея е създаването и задълбочаването на връзката между институциите, влияещи върху процеса на реинтеграция чрез изграждане на
Пето обучение на родители по проект “Букварче, бъди ми другарче”, с. Сливек От 26 до 28 октомври 2018 проведохме петото ни обучение за родители в рамките на по Дейност 3 „Работа с родителите на деца от ромски произход, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина или група за предучилищна подготовка“ на проект «Букварче, бъди ми другарче», Договор BG05M2OP001-3.001-0085 по ОП НОИР, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските

Фондация
"Образователно сътрудничество"

е създадена през 2001 г. в обществена полза. Екипът на фондацията работи във всички области на общото образование, професионално и личностно ориентиране, младежки политики, училищни и извънучилищни дейности, политики на ЕС, и има значителен опит като водеща и партньорска организация в различни проекти и инициативи на национално, регионално, европейско и международно ниво.

1 +
осъществени проекта
1 +
години опит
1 +
успешни партньорства

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg