фондация

Образователно
Сътрудничество

+359 888 670 502

Нашата мисия

Мисията на нашата организация е да насърчава и усъвършенства иновативните процеси в областта на:

 

– предучилищното, началното и средното образование,

– обучението на учители, 

– игровизацията на преподаването в ученето,

– многообразието и приобщаването,

– младежките политики,

– личностната и професионалната ориентация на младежите,

– разработването на иновативни методологии и ресурси за – преподаване и учене в присъствена и онлайн среда.  

Обучения за учители

Ресурси

Новини

Проведохме първата онлайн работна среща на партьорите по проект PalLab На 25 октомви 2022г. проведохме първата онлайн работна среща на партьорите по проект „Педагогически подходи за повишаване на квалификацията на учители, медиатори и експерти, работещи с ромски деца и младежи – равни възможности и намаляване на преждевременното напускане на училище“ (PAL LAB), финансиран по програма Еразъм плюс с участието на партньори от Румъния, Гърция, Турция и Белгия. Фондация „Образователно сътрудничество е българският партньор в проекта. Целта
Започваме работата по нов проект: Teach2Learn Щастливи сме да споделим, че този месец започваме работа по още един интересен и полезен проект – Teach2Learn – Tools for teaching independent learners, финансиран по програма Еразъм плюс! През следващите три години заедно с партьорите ни от Австрия, България, Испания, Португалия, Люксембург и Турция ще работим за създаването на иновативна методология, интерактивни ресурси и педагогически инструменти, основани на геймификацията, за преподаване и усвояване на умения за четене с
Осъществихме финалното събитие за разпространение на резултати по проект Inn2Diversity​ На 31 август 2022 осъществихме финалното събитие за представяне на резултате от работата ни по проект Inn2diversity, споразумение N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма “Еразъм плюс. Разказахме в детайли за свършената работа от нас и партньорските ни организации през последните три години. Дори и във времена на пандемия, работата по създаването на различните интелектуални продукти продължаваше, за да имаме изключителни крайни резултати към днешна дата. В събитието се
Запитване за оферта за изследване, идентифициране и структуриране на конкретни предложения за 3 добри практики от България и 3 от ЕС Във връзка с изпълнението на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор No BG05SFOP001-2.025-0082-С01 по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, моля заинтересованите участницида изпратят оферти за изследване, идентифициране и структуриране на конкретни предложения за 3 добри практики
Запитване за оферта за извършване на проучване и анализ на професионално/дуално образование и нуждите на местния пазар в община Плевен Във връзка с изпълнението на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор No BG05SFOP001-2.025-0082-С01 по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, моля заинтересованите участници да изпратят оферти за извършване на проучване и анализ на политиката за професионално/дуално образование и
Посетете платформата за изучаване на български език и вижте ресурсите по проекта Learn and play Щастливи сме да Ви съобщим, че работата ни проекта Learn and play, съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейският съюз, номер на договора 2019-1-BG01-KA201-062561 довежда до желаните резултати. Работата ни чрез този проект е насочена към справянето с дефицити в областта на четивната грамотност при ранното детско обучение. Заедно с партньорите ни от Ирландия, Испания и Турция ви каним да посетите

Фондация
"Образователно сътрудничество"

е създадена през 2001 г. в обществена полза. Екипът на фондацията работи във всички области на общото образование, професионално и личностно ориентиране, младежки политики, училищни и извънучилищни дейности, политики на ЕС, и има значителен опит като водеща и партньорска организация в различни проекти и инициативи на национално, регионално, европейско и международно ниво.

1 +
осъществени проекта
1 +
години опит
1 +
успешни партньорства

Нека останем свързани

Оставете ни Ваш контакт за по-улеснено бъдещо сътрудничество

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС)​

гр. София, ул. “Добруджа” 1, ет.3​

a.portarska@ecf.bg